Đào tạo kỹ năng sống

Khai giảng lớp học kỹ năng sống 5  Copy

Địa điểm học: SÂN NHÀ THI ĐẤU THƯỜNG TÍN Địa chỉ : Nhà thi đấu Thường Tín, Thị trấn Thường Tín Thời gian học: 7h30 – 9h00 và 9h00 – 10h30 sáng thứ Chủ nhật hàng tuần ĐĂNG KÝ CHO CON TẬP THỬ MIỄN PHÍ NGAY!!! – Thời gian tuyển sinh: Liên tục tuyển sinh các bé từ 3,4,5,6,7,8,9,10 tuổi …

Khai giảng lớp học kỹ năng sống 5

Địa điểm học: SÂN NHÀ THI ĐẤU THƯỜNG TÍN Địa chỉ : Nhà thi đấu Thường Tín, Thị trấn Thường Tín Thời gian học: 7h30 – 9h00 và 9h00 – 10h30 sáng thứ Chủ nhật hàng tuần ĐĂNG KÝ CHO CON TẬP THỬ MIỄN PHÍ NGAY!!! – Thời gian tuyển sinh: Liên tục tuyển sinh các bé từ 3,4,5,6,7,8,9,10 tuổi …

Khai giảng lớp học kỹ năng sống 4

Địa điểm học: SÂN NHÀ THI ĐẤU THƯỜNG TÍN Địa chỉ : Nhà thi đấu Thường Tín, Thị trấn Thường Tín Thời gian học: 7h30 – 9h00 và 9h00 – 10h30 sáng thứ Chủ nhật hàng tuần ĐĂNG KÝ CHO CON TẬP THỬ MIỄN PHÍ NGAY!!! – Thời gian tuyển sinh: Liên tục tuyển sinh các bé từ 3,4,5,6,7,8,9,10 tuổi …

Khai giảng lớp học kỹ năng sống 3

Địa điểm học: SÂN NHÀ THI ĐẤU THƯỜNG TÍN Địa chỉ : Nhà thi đấu Thường Tín, Thị trấn Thường Tín Thời gian học: 7h30 – 9h00 và 9h00 – 10h30 sáng thứ Chủ nhật hàng tuần ĐĂNG KÝ CHO CON TẬP THỬ MIỄN PHÍ NGAY!!! – Thời gian tuyển sinh: Liên tục tuyển sinh các bé từ 3,4,5,6,7,8,9,10 tuổi …

Khai giảng lớp học kỹ năng sống 2

Địa điểm học: SÂN NHÀ THI ĐẤU THƯỜNG TÍN Địa chỉ : Nhà thi đấu Thường Tín, Thị trấn Thường Tín Thời gian học: 7h30 – 9h00 và 9h00 – 10h30 sáng thứ Chủ nhật hàng tuần ĐĂNG KÝ CHO CON TẬP THỬ MIỄN PHÍ NGAY!!! – Thời gian tuyển sinh: Liên tục tuyển sinh các bé từ 3,4,5,6,7,8,9,10 tuổi …

12