Khai trương trung tâm bóng đá trẻ em Blue Sky Việt Hùng đầu tiên tại Thanh Hóa