Thư viện

Báo giá lớp học bóng đá

Địa điểm học: SÂN NHÀ THI ĐẤU THƯỜNG TÍN
Địa chỉ : Nhà thi đấu Thường Tín, Thị trấn Thường Tín
Thời gian học: 7h30 – 9h00 và 9h00 – 10h30 sáng thứ Chủ nhật hàng tuần

ĐĂNG KÝ CHO CON TẬP THỬ MIỄN PHÍ NGAY!!!
– Thời gian tuyển sinh: Liên tục tuyển sinh các bé từ 3,4,5,6,7,8,9,10 tuổi
– Học phí: 1.500.000đ/3,5 tháng (14 buổi)
– Miễn phí 2 buổi học thử

Báo giá lớp học bóng rổ

Địa điểm học: SÂN NHÀ THI ĐẤU THƯỜNG TÍN
Địa chỉ : Nhà thi đấu Thường Tín, Thị trấn Thường Tín
Thời gian học: 7h30 – 9h00 và 9h00 – 10h30 sáng thứ Chủ nhật hàng tuần

ĐĂNG KÝ CHO CON TẬP THỬ MIỄN PHÍ NGAY!!!
– Thời gian tuyển sinh: Liên tục tuyển sinh các bé từ 3,4,5,6,7,8,9,10 tuổi
– Học phí: 1.500.000đ/3,5 tháng (14 buổi)
– Miễn phí 2 buổi học thử

Báo giá lớp học kỹ năng sống

Địa điểm học: SÂN NHÀ THI ĐẤU THƯỜNG TÍN
Địa chỉ : Nhà thi đấu Thường Tín, Thị trấn Thường Tín
Thời gian học: 7h30 – 9h00 và 9h00 – 10h30 sáng thứ Chủ nhật hàng tuần

ĐĂNG KÝ CHO CON TẬP THỬ MIỄN PHÍ NGAY!!!
– Thời gian tuyển sinh: Liên tục tuyển sinh các bé từ 3,4,5,6,7,8,9,10 tuổi
– Học phí: 1.500.000đ/3,5 tháng (14 buổi)
– Miễn phí 2 buổi học thử